Avgifter i hamnarna

Avgifterna gäller från och med den 1 januari 2019.

Gästhamnstaxa (inkl. moms)

Gästhamn Avgift, kr/dygn
vecka 25-31 v. 18-24, 32-40 övrig tid
Nabbelund 150 110 50
Byxelkrok 200 140 70
Böda 150 110 50
Sandvik 200 140 70
Kårehamn 150 110 50
Borgholm 200 140 70
Tillägg båtar >50 fot 100 70 30
Tillägg för el-plats 40 40 40

Rabatt:Gästbåtar som löser gästhamnsavgift för 6 dagar i följd i samma hamn ligger det 7:e dygnet gratis.

Taxa för småbåtshamnar utom Borgholm (inkl. moms)

Båtbredd Årsavgift, kr
Högst 1,8 m 1 500
1,8 m – 2,3 m 2 350
Över 2,3 m 3 200

Sliptaxa och ramptaxa i hamnar (exkl. moms)

Slip & ramp Sliptagning/Rampning, kr/gång
Sliptagning/rampning båtlängd <10m 810
Sliptagning/rampning båtlängd 10-15m 1 125
Sliptagning/rampning båtlängd >15m 1 730
Ramptaxa alla hamnar 60
Ramptaxa årskort alla hamnar 500
Sliphyra 200

Fiskefartyg och övriga hamnavgifter

Avgifter för fiskefartyg och övriga hamnavgifter: se fil med hela taxan nedan.

Eltaxa i hamnar

Avgift för anslutning av båt till kommunens eluttag: 75 kr/dygn.

Fartyg med installerad elmätare erlägger avgift efter uppmätt förbrukning och enligt kommunens kostnad per kWh inkl. samtliga skatter mm.