Hur får jag en båtplats?

För att ansöka om en båtplats måste du kontakta hamnkaptenen i den hamn där du vill hyra. Kontaktuppgifterna hittar du här.

I Borgholms hamn är det Borgholms båtklubb som ansvarar för de fasta båtplatserna.

Vad gäller för ställplatserna för husbil?

En ställplats är en uppställningsplats som är avsedd för primärt husbilar till en eller ett fåtal övernattningar.

Ställplatser erbjuds i mån av plats och kan inte bokas. Betalning sker via en betalautomat i Böda hamn, Kårehamn och i Borgholms yttre hamn. I hamnarna i Nabbelund, Byxelkrok och Sandvik sköter hamnkaptenen betalningen.

Alla ställplatser erbjuder tillgång till toalett och dusch. De flesta erbjuder även el mot en avgift.

Vem städar badplatserna?

Det är olika aktörer som ansvarar för renhållningen vid badstränderna beroende på var det är. Borgholm Energi ansvarar för renhållningen vid följande badplatser: Dovreviken, Sandvik, Köpingsvik, Sjöstugan, Böda hamn och Klinta bodar.

I övrigt är det lokala föreningar och samfälligheter som ansvarar för skötsel och renhållning vid badstränderna.

Varför finns det ingen soptunna?

För några år sedan beslutade kommunen i samråd med länsstyrelsen att ta bort soptunnorna vid flera badstränder eftersom de felaktigt användes för att slänga hushållssopor. Hjälp oss hålla stränderna rena – ta med dig soporna hem!

Vem städar toaletten?

Det är olika aktörer som ansvarar för att hålla toaletterna rena och fräscha. Borgholm Energi ansvarar för vissa, på uppdrag av kommunen.

Finns det hundgårdar i Borgholms kommun?

Det finns en hundgård i Borgholm på Åkerhagsvägen och en i Löttorp.

Tänk på att hunden ska vara rastad innan den går in i hundgården och att fråga om det går bra att släppa in din hund, om det finns andra hundar i gården. Tänk på att plocka upp efter din hund om den skulle råka uträtta sina behov i gården.

Finns det något hundbad i Borgholms kommun?

Det finns en hundbadplats där hundar kan vara lösa vid Klinta bodar. På övriga badplatser får hunden inte vara lös fr.o.m. den 1 juni till den 31 augusti.

Var finns lekparkerna i Borgholms kommun?

De lekparker som Bogholm Energi ansvarar för finns i Södra Parken, Beckmans park, Karlshöjd, Björkviken, Rosenfors, Markgatan, Hasselvägen