Fritid

På uppdrag av kommunen ansvarar vi för att skötsel av kommunens:

  • lekplatser
  • ställplatser
  • delar av cykellederna
  • hamnar
  • kommunala badplatser

Hamnar

På norra Öland finns gästhamnar med ställplatser i Borgholm, Böda, Byxelkrok, Kårehamn, Källa, Sandvik, Nabbelund och Stora Rör.

Borgholm Energi ansvarar för gästhamnarna i Nabbelund, Byxelkrok, Böda, Kårehamn och Sandvik, medan gästhamnarna i Källa och Stora Rör bedrivs i privat regi. I Borgholm drivs den inre gästhamnen i privat regi, medan Borgholm Energi ansvarar för den yttre hamnen och ställplatsen.

En förstudie har genomförts som har sett över hamnarna avseende investeringar, mål, driftsformer och organisation. Styrelsen för Borgholm Energi godkände förstudien i mars 2017. En åtgärdsplan ska nu tas fram, som utgår från förstudiens resultat. Förstudien finns att läsa i pdf nedan.

Följ utredningen via Borgholms kommuns hemsida.

Badplatser

Olika aktörer ansvarar för renhållningen vid badstränderna beroende på vilken strand det är. Borgholm Energis egen personal ansvarar för renhållningen vid följande badplatser: Dovreviken, Sandvik, Köpingsvik, Sjöstugan, Böda hamn och Klinta Bodar.

På Havs- och vattenmyndighetens hemsida finns information om badplatserna, vattenkvalitet,temperatur och service. Där finns även information om algblomning. Läs mer om badvattenkvaliteten här.

Hamnarkarta

Anmäl fel och brister

Upptäcker du några fel eller brister på någon av  våra anläggningar är vi tacksamma om detta omgående meddelas till Borgholm Energi , tfn 0485-88300.