Förslag till ny avfallsplan och nya föreskrifter

Borgholms kommun förnyar sin renhållningsordning, som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.

I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska avfallsmängderna, öka återvinningen och minska miljöpåverkan från avfallet.

Läs mer här.