Förändringar i taxor & avgifter från och med 2019-01-01

Avfall
2019 kommer en ny avfallstaxa att börja gälla. Taxan innehåller flera nyheter och ändrade tjänster. Kontakta gärna vår kundtjänst om du har frågor om hur den nya taxan påverkar dig och dina abonnemang. Läs mer om den nya taxan här.

Elnät
Avgiften höjs i genomsnitt med 16 %. Anledningen till höjningen är
ökade kostnader för överliggande nät samt kommande investeringar.

Fjärrvärme
Avgiften höjs i genomsnitt med 3 %.

Vatten och avlopp
Avgifterna är oförändrade.