Flisbart material delas på Kalleguta ÅVC

På Kalleguta återvinningscentral delas numera det flisbara materialet i två högar:

  • Flisbart trädgårdsavfall (exempelvis ris, kvistar och grenar).
  • Flisbart träavfall (exempelvis trämöbler, brädor och spånskivor).

Observera att det här endast gäller på Kalleguta återvinningscentral. På Böda återvinningscentral läggs allt flisbart material i samma hög av utrymmesskäl.