Så fungerar fjärrvärme

så funkar fjärrvärme

Fjärrvärmen bygger på ett slutet kretslopp som påminner om kroppens eget blodomlopp. Fjärrvärmeverket är hjärtat som sprider värme i en hel bygd. Som namnet antyder kommer värmen från någonstans i fjärran. I stället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från en central anläggning som kan drivas med många olika bränslen.

Fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmen baseras på träflis från regionen.
Fjärrvärmen består av tre delar: en fjärrvärmecentral som finns i kundens hus, ett fjärrvärmenät och produktionsanläggningar.

I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet till kundens uppvärmningssystem och varmvatten. Fjärrvärmen är dimensionerad så att värmen ska räcka till alla, även när alla till exempel duschar samtidigt. Du som kund kan ställa in hur varmt du vill ha i huset och sedan sköter fjärrvärmecentralen resten.

Fjärrvärmenätet består av nergrävda isolerade rör, där vatten transporteras. I marken finns två rör, ett med hetvatten och ett med avkylt vatten (framledning och returledning). Det heta vattnet värmer upp husets värmesystem via fjärrvärmecentralen. Sedan pumpas vattnet tillbaka till produktionsanläggningen för att värmas upp igen.

Borgholm Energis produktionsanläggningar är fliseldade panncentraler. Flisen kommer från gallring och röjning av skogar på Öland och i Småland. Som säkerhet samt vid en riktigt kall vinter finns det även möjlighet att använda olja.