Så fungerar fjärrvärme

Genom att värma ditt hus med fjärrvärme får du en trygg och enkel uppvärmning som är skonsam för miljön. Fjärrvärme är ett av de mest driftsäkra och underhållsfria sätten att värma ditt hus.

Fjärrvärmeproduktion

Fjärrvärmen består av tre delar: en fjärrvärmecentral som finns i kundens hus, ett fjärrvärmenät och produktionsanläggningar.

I fjärrvärmecentralen överförs värmen från fjärrvärmenätet till kundens uppvärmningssystem och varmvatten. Fjärrvärmen är dimensionerad så att värmen ska räcka till alla, även när alla till exempel duschar samtidigt. Du som kund kan ställa in hur varmt du vill ha i huset och sedan sköter fjärrvärmecentralen resten.

Fjärrvärmenätet består av nergrävda isolerade rör, där vatten transporteras. I marken finns två rör, ett med hetvatten och ett med avkylt vatten (framledning och returledning). Det heta vattnet värmer upp husets värmesystem via fjärrvärmecentralen. Sedan pumpas vattnet tillbaka till produktionsanläggningen för att värmas upp igen.

Borgholm Energis produktionsanläggningar är fliseldade panncentraler. Flisen kommer från gallring och röjning av skogar på Öland och i Småland. Som säkerhet samt vid en riktigt kall vinter finns det även möjlighet att använda olja.

Fördelar med fjärrvärme

Prisvärt

Fjärrvärme är ett mycket konkurrenskraftigt uppvärmnings-alternativ. I en prisjämförelse med alternativa uppvärmningsformer visar fjärrvärme en mycket lägre totalkostnad för dig som fastighetsägare än andra.

Bekymmersfritt

Du slipper att ha en egen värmepanna och behöver inte oroa dig för om oljan ska räcka eller om pannan behöver service. Fjärrvärme ger dig plats för annat, inte bara tidsmässigt utan också ytmässigt. Ett outnyttjat utrymme, som idag rymmer oljepanna och tank, kan med en fjärrvärmelösning användas på ett mer fördelaktigt och värdeskapande sätt.

Hög leveranssäkerhet

Vår tillgänglighet är mycket hög. Våra produktionsanläggningar är bemannade dygnet runt och vi har alltid beredskap för att kunna trygga fjärrvärmeleveransen till dig som kund.

Grönt fjärrvärmevatten

Vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt. Det hjälper oss att upptäcka eventuellt läckage i ledningsnätet och i våra kunders värmeväxlare. Ju snabbare eventuella läckor hittas desto snabbare kan de repareras.

För att färga fjärrvärmevattnet har vi använt det ofarliga färgämnet pyranin. De flesta fjärrvärmekunder märker inte alls att vi färgat vattnet men om du mot förmodan ser grönt vatten betyder det att det är en läcka någonstans.

Grönt vatten i kranen innebär att det finns en läcka i din värmeväxlare. Grönt vatten ute i marken kan innebära att det finns en läcka i fjärrvärmenätet. Oavsett om det handlar om grönt vatten i kranen eller i marken så rör det sig om en läcka någonstans och därför vill vi att du kontaktar oss.