Priser och villkor

 

Anslutning

Vid beställning av fjärrvärme betalas anslutningsavgiften. Borgholm Energi drar fram fjärrvärmeledningar till fastigheten samt avslutar med avstängningsventiler innanför eller utanför grundmuren. I anslutningsavgiften ingår grävning och återställning.
Huset som ska anslutas till fjärrvärme behöver i sin tur en så kallad undercentral. I den finns en värmeväxlare, utrustning för styrning av temperatur och en mätare som mäter hur mycket värme som används i huset. Borgholm Energi kan tillhandahålla centralen, men själva installationen står fastighetsägaren för.

Priser

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Fjärrvärmepris från och med 1 februari 2018

Villa (max 25 kw värmeväxlare Exkl. moms Inkl. moms
Anslutningsavgift 20 000 25 000
Fast avgift kr/år 200 250
Förbrukningsavgift öre/kWh 75,31 94,14
Totalvärme kr/år Enl. offert
Övriga (över 25 kw värmeväxlare Exkl. moms Inkl.moms
Anlsutningsavgift kr/kw 800 1 000
Fast avgift kr/år 1 000 1 250
Förbrukningsavgift öre/kWh 72,87 91,09
Fjärrvärmeövervakning/Serviceavtal kr/år 4 000 5 000
Totalvärme kr/år Enl. offtert

I de fall kunden väljer totalvärme utgår ingen anslutningsavgift.

Kostnadsjämförelse för 2018 (priser inkl. moms)

Småhus
Årlig förbrukning i kwh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
 15 000 kWh 14 371 kr 250 kr 14 121 kr
 20 000 kWh 19 078  kr 250 kr 18 828 kr
 30 000 kWh 28 492 kr 250 kr 28 242 kr
40 000 Kwh 37 906 kr 250 kr 37 656 kr

 

Flerbostadshus, samfälligheter och lokaler
Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80  MWh 74 122 kr 1 250 kr 72 872 kr
193 MWh 177 054 kr 1 250 kr 175 804 kr
 500 MWh 456 700 kr 1 250 kr 455 450 kr
1000 MWh 912 150 kr 1 250 kr 910 900 kr