Priser och villkor

Anslutning

Vid beställning av fjärrvärme betalas anslutningsavgiften. Borgholm Energi drar fram fjärrvärmeledningar till fastigheten samt avslutar med avstängningsventiler innanför eller utanför grundmuren. I anslutningsavgiften ingår grävning och återställning.
Huset som ska anslutas till fjärrvärme behöver i sin tur en så kallad undercentral. I den finns en värmeväxlare, utrustning för styrning av temperatur och en mätare som mäter hur mycket värme som används i huset. Borgholm Energi kan tillhandahålla centralen, men själva installationen står fastighetsägaren för.

Priser

Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.

Fjärrvärmepris från och med 1 januari 2020

Villa (max 25 kw värmeväxlare Exkl. moms Inkl. moms
Anslutningsavgift 20 000 25 000
Fast avgift kr/år 1 080 1 350
Förbrukningsavgift öre/kWh 77,57 96,96
Totalvärme kr/år Enl. offert
Övriga (över 25 kw värmeväxlare Exkl. moms Inkl.moms
Anlsutningsavgift kr/kw 800 1 000
Fast avgift kr/år 1 000 1 250
Förbrukningsavgift öre/kWh 75,06 93,83
Fjärrvärmeövervakning/Serviceavtal kr/år 5 000 6 250
Totalvärme kr/år Enl. offert

I de fall kunden väljer totalvärme utgår ingen anslutningsavgift.

Kostnadsjämförelse för 2020 (priser inkl. moms)

Småhus
Årlig förbrukning i kwh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
 15 000 kWh 15 894 kr 1 350 kr 14 544 kr
 20 000 kWh 20 742 kr 1 350 kr 19 392 kr
 30 000 kWh 30 438 kr 1 350 kr 29 088  kr
40 000 Kwh 40 134 kr 1 350 kr 38 784 kr

 

Flerbostadshus, samfälligheter och lokaler
Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80  MWh 76 314 kr 1 250 kr 75 064 kr
193 MWh 182 342 kr 1 250 kr 181 092 kr
 500 MWh 470 400 kr 1 250 kr 469 150 kr
1000 MWh 939 550 kr 1 250 kr 938 300 kr