Fjärrvärmelagen

Fjärrvärmelagen fungerar som en trygghet för dig som fjärrvärmekund. Lagen syftar främst till ökad öppenhet kring fjärrvärmebolagens verksamhet och prissättning.

Här är några av fördelarna med fjärrvärmelagen:

  • Fjärrvärmeföretagen måste redovisa hur priset bestäms och var du kan hitta den informationen.
  • Fjärrvärmekunderna har möjlighet att säga upp sina avtal om de inte accepterar de nya villkoren.
  • Förändringar av avtalsvillkor måste aviseras 60 dagar innan de träder i kraft.
  • Fjärrvärmekunderna har rätt till förhandling och medling.

Fjärrvärmelagen