Hur stor är anslutningsavgiften?

Se Avgifter & taxor elnät. Du kan även kontakta vår Kundservice, tfn 0485-883 00, för att få reda på anslutningsavgiften.

Hur ofta ska min elmätare läsas av?

Enligt de allmänna avtalsvillkoren läses från och med juli 2009 din elmätare av en gång i månaden. Det görs med så kallad fjärravläsning av elnätbolaget.

Får jag läsa av elmätaren själv?

Ja, det får du.  Om du ska byta elleverantör eller flytta så kommer vi ut och läser av mätaren.

Vad menas med fjärravläsning?

Mätarställningen skickas automatiskt till oss en gång i månaden, så kallad fjärravläsning.

Vad ska jag tänka på vid elavbrott?

Kontrollera husets elsäkringar
Elavbrott kan bero på olika saker. Börja med att kontrollera jordfelsbrytaren och säkringarna i proppskåpet vid elavbrott. Ha alltid reservsäkringar hemma. Om säkringarna eller jordfelsbrytaren löser ut igen efter att du bytt eller återställt dem ska du kontakta en elektriker. Om du inte hittar något fel hemma – kontrollera om det finns el i området runtomkring. Är det elavbrott i ett helt område måste det åtgärdas av företaget som äger elnätet. Du kan få information genom att lyssna på lokalradion eller ringa elnätföretaget.

Har du elradiatorer?
Stäng av radiatorerna om du har direktverkande elvärme. Sätt på en radiator åt gången, med lite mellanrum, när strömmen är tillbaka. Det minskar risken för överbelastning på elnätet.

Kyl, frys, disk- och tvättmaskin
Håll frys och kylskåp stängda. En fylld frys håller kylan minst ett dygn. Stäng av disk- och tvättmaskin och stäng vattenkranarna. Ta ut ömtålig tvätt med nödöppningsfunktionen.

Var förberedd -bra att ha hemma
Det är bra att vara förberedd på elavbrott, särskilt under vintern när det är kallt och mörkt. Ha alltid batteridriven radio, ficklampor och reservbatterier hemma. Förrådet av ved eller annat bränsle bör också ses över. Ett annat tips är att ha lättlagad mat i skafferiet.

Stearinljus och värmeljus ger både värme och belysning. Med vedspis, kamin eller liknande håller man värmen och det kan också gå att värma vatten och mat. Fotogen, rödsprit- eller gasolkamin är alternativ om du inte har någon fast eldstad i huset. Varmvatten och matlagning kan även ordnas med friluftskök.

Håll värmen och tappa upp vatten
Man håller värmen bättre tillsammans, så försök samlas i samma rum vid långvariga elavbrott. Täck för fönstren med t ex filtar. Yllekläder värmer bra, särskilt varma sockar och mössa. Använd gärna sovsäck, om du har en. Tappa upp vatten för mat, dryck, personlig hygien och toalettspolning. Vattenpumpen fungerar inte utan el. Om du har kommunalt vatten finns risken att vattentrycket sjunker vid långvariga elavbrott.

Tänk på brandrisken!
Tänk på ha fungerande brandvarnare och brandsläckningsutrustning hemma! Ha alltid uppsikt över öppen eld. Eld förbrukar syre, så om ventilationen i huset inte fungerar vid elavbrott behövs vädring.

Varför får jag två olika elräkningar?

 

Bor du inom Borgholm Energis elnätsområde får du dels en räkning från Borgholm Energi – vi är din nätleverantör och nätavgiften omfattar abonnemang och elöverföringsavgift. Den andra elräkningen kommer från din elleverantör och omfattar kostnaderna för den el som du använder (elhandelskostnad). Här kan du själv göra ett aktivt val och välja elleverantör. Bor du utanför vårt elnätsområde är det E.on som ansvarar för elnätet och den ena fakturan kommer då från dem.

Varför får jag och mina grannar så olika elräkningar, trots lika stora lägenheter?

Tänk på att titta på årsförbrukningen, inte en enskild elräkning! Elanvändningen kan variera mycket mellan olika hushåll. Den beror på hur många personer som bor i lägenheten och om man har extra utrustning som till exempel infravärmare, vattensäng, särskild ventilation eller extra element. Era elpriser kan också vara olika.

Om du bor i lägenhet där du själv betalar värme och varmvatten via elräkningen har rumstemperaturen och varmvattenförbrukningen stor betydelse.