Leveranssäkerhet

leverenssäkerhet

Borgholm Energi jobbar kontinuerligt med att underhålla och förnya elnätet för att ge en god leveranssäkerhet till våra kunder. Vårt elnät består till största delen av nergrävd kabel vilket gör att leveransen inte påverkas negativt av avbrott även vid svåra väderförhållanden.

Under 2014 hade vi 35 avbrott nätet, 4 av dessa drabbade ett större antal kunder. Medelavbrottstiden under 2014 var 41 minuter per/kund.

avbrott BEAB