Ledningsvisning

För visning av elledningar inom Borgholm Energis nätområde titta i första hand på www.ledningskollen.se.

På ledningskollen får du även uppgifter om eventuella teleledningar.

Vid frågor – kontakta Kundtjänst, tfn 0485-883 00, e-post borgholm.energi@borgholm.se