Anslutningsavgifter

Anslutningsavgiften till Borgholm Energis elnät skall täcka kostnad för befintligt nät, serviskostnad och eventuell kostnad för utbyggnad av befintligt nät. Med anslutningsavgiften betalar kunden för ett utrymme i elnätet. Avgifterna gäller från och med 1 maj 2003. Moms tillkommer på samtliga avgifter. För lågspänningskunder är den normala anslutningsavgiften 6 000 kronor plus 360 kronor per ampere.

I detaljplanelagda områden tillämpas en schablonavgift. Säkringarna 16-25 A har samma avgift, 15 000 kronor. Vid utökning av befintlig anslutning kostar varje ampere 360 kronor. Tabellen visar schablonavgiften för de olika säkringsstorlekarna.

Säkring (A) Anslutningsavg. exkl. moms (kr) Anslutningsavg. inkl. moms (kr)
16 15 000 18 750
20 15 000 18 750
25 15 000 18 750
35 18 600 23 250
50 24 000 30 000
63 28 680 35 850
80 34 800 43 500
100 42 000 52 500
125 51 000 63 750
160 63 600 79 500
200 78 000 97 500

 

  • I områden som inte är detaljplanelagda debiteras anslutningar eller förändringar av befintlig anläggning faktisk kostnad, dock lägst schablonavgift.
  • I flerbostadshus tillkommer en avgift på 800 kr/abonnemang utöver fastighetsabonnemanget.
  • Vid tillfälliga anslutningar upp till 50 A debiteras en minimiavgift per anslutning med 2 400 kronor.
  • Vid tillfälliga anslutningar över 50 A debiteras en minimiavgift per anslutning med 3 200 kronor.
  • Vid tillfälliga anslutningar över 5 meter från anslutningspunkt debiteras verklig kostnad.
  • Anslutningsavgiften för byggkraft är som för övriga tillfälliga anslutningar.
  • Före inkoppling av den ordinarie anslutningen debiteras ordinarie anslutningsavgift.