Anslutning till Borgholm Energis Elnät

För att du ska kunna få tillgång till el via vårt elnät måste du ansluta din fastighet till elnätet.

Du som har fastighet utanför vårt elnätsområde ska kontakta E.ON, som ansvarar för övriga delar av elnätet på Öland.

För att ansluta din fastighet till elnätet måste du anlita en behörig elektriker (elinstallatör).

Ansvar för ledningar

Du som ansluter din fastighet till vårt elnät har ansvar från och med mätarskåpet (som oftast sitter på fasaden). Borgholm Energi Elnät ansvarar för att underhålla och åtgärda ledningarna fram till anslutningspunkten (mätarskåpet). Som fastighetsägare är man däremot skyldig att begära ledningsvisning vid grävningar på egen tomt för att på så sätt förhindra skador på energibolagets ledning. Om inte så är gjort och skada uppstår ansvarar fastighetsägaren för eventuella kostnader.

Anmäla elanslutning

Här finns information och verktyg för dig som arbetar som elinstallatör. Kontaktuppgifter, webbaserat programverktyg för- och färdiganmälan i ditt arbete gentemot oss.

Föranmälan

Vi arbetar med ett webbaserat programverktyg för att hantera för- och färdiganmälningar digitalt. Som elinstallatör slipper du att skicka in för- och färdiganmälan per post och inga underskrifter behövs. All administration sker snabbt och enkelt via webben.

Som behörig installatör skapar du en egen inloggning till webbverktyget vi nyttjar. Där kan du följa handläggningen av dina anmälningar. Systemet minimerar risken för fel, vilket leder till snabbare handläggning.

Gå till föranmälan.nu där du som installatör skapar ett konto, varvid du får ett mail med inloggningsuppgifter. Logga in med inloggningsuppgifterna och webbprogrammet är klart att användas.

Elinstallationsföretag som har behov av mer än en användare kan lägga upp flera under Mitt konto. Den som registrerar sig först från ert företag blir automatiskt administratör. Denna administratör har sedan möjlighet att lägga upp fler användare.

Säkringsändring – så här går det till

1) Kunden gör beställning på säkringsändring.

2) Du som elinstallatör skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu där du även fyller i uppgifter under färdiganmälan.

3) Om säkringsändringen kan godkännas får du en kvitterad färdiganmälan tillbaka via föranmälan.nu och du kan utföra säkringsändringen.

Elanslutning – så här går det till

1) Kunden gör beställningen.

2) Du som elinstallatör skickar in föranmälan till oss via föranmälan.nu.

3) Vi skickar offert och nätavtal till kunden för beställning av elanslutningen. När kund har beställt skickar vi Installationsmedgivande till dig.

4) När ditt arbete är klart för elanslutning skickar du in Färdiganmälan till oss via föranmälan.nu.

5) Vi utför elanslutning till vårt elnät.

Anmälan via blankett

Under en övergångsperiod kommer det fortsätta att vara möjligt att anmäla anslutningar via blankett, som du hittar längst ner på sidan.

OBS! För att vi ska kunna garantera en säker hantering av anmälan måste den lämnas in via e-post, post eller över disk till följande adress/tel.nr:

E-post: borgholm.energi@borgholm.se
Post: Box 55, 387 30 Borgholm
Över disk: Badhusgatan 4, Borgholm

Information och behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen

I och med att du gör en anmälan på en blankett kommer de inlämnade personuppgifterna att föras in i ett databaserat register hos Borgholm Energi Elnät AB. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Borgholm Energi Elnät AB är skyldigt att på din begäran rätta, spärra eller ta bort personuppgifter som inte har hanterats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få veta om dina personuppgifter behandlas eller inte.