Allmänna avtalsvillkor

I de allmänna avtalsvillkoren regleras anslutning och överföring av el, bland annat:

  • nätägarens ansvar och kundens ansvar
  • elleverans
  • byte av elleverantör
  • avbrott och begränsningar i elöverföring samt rätt till ersättning
  • elmätare och avläsning
  • debitering och betalning
  • frånkoppling och återinkoppling.

Du kan fritt välja elhandelsföretag

Du kan inte byta elnätsföretag, men du kan däremot byta och teckna elavtal med vilket elhandelsföretag du vill i Sverige. Om du inte själv väljer elhandelsföretag så anvisar vi dig ett elhandelsföretag. Förhållandet mellan elnät- och elhandelsföretag regleras genom en övervakningsplan och i en årlig rapport (se fil nedan) redovisas de åtgärder som vidtagits enligt övervakningsplanen

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Svensk Energi har beslutat om allmänna avtalsvillkor för överföring av elnätet i Sverige. De allmänna avtalsvillkoren är utarbetade av Svensk Energi i samverkan med Konsumentverket. Läs mer i länken under.

allmänna

Allmänna avtalsvillkor för konsument

allmänna

Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet

allmänna

Allmänna avtalsvillkor för högspänningsanläggningar

 

Supplement till allmänna avtalsvillkor för högspänningsanläggningar giltigt från och med 2015-07-01

 

 

 

 

Filer & dokument