bixia_cmyk [Konvert]

Bixia ägs av flera lokala energibolag där Borgholm Energi är en av ägarna. Vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar mot ett gemensamt mål. Man kan säga att vi samlar lokal kraft.

Vår ambition handlar om att med flera små lokala producenter av förnybar el erbjuda mångfald. De små vindkraftverk vi handlar från återfinns huvudsakligen i Skåne, Östergötland, Västergötland och på Öland. Eftersom vi handlar utan mellanhänder går pengarna direkt tillbaka till producenten, som därmed kan investera i mer förnybar el

El från sol, vind och vatten är bäst för klimatet

Det krävs ingen vetenskapsman för att inse att vi måste sluta använda fossila bränslen som släpper ut koldioxid och förstör klimatet. Därför arbetar Bixia med att öka andelen el från förnybara energikällor och att köpa in el från så många lokala elproducenter som möjligt och just nu är det över 1000 stycken.
Med miljötillvalet Bixia Nära får du el från just ditt närområde, och du kan välja från ett helt landskap eller någon av våra Bixiaorter.

Främst består Bixia Nära av energikällorna vindkraft och vattenkraft från småskaliga produktionsanläggningar, där vi också köpt in ursprungsgarantierna.

Tillsammans kan vi se till att det blir 100 % förnybar el framöver och du kan visa att du bryr dig genom att välja Bixia Nära till ditt elavtal. Då köper du närproducerad el från din lokala elproducent.