Underhållsarbete vattenverk Sandvik 26 september

Torsdag 26 september mellan kl. 9.00 – 13.00 utför vi underhållsarbete på vattenverket i Sandvik. Detta innebär att det kan förekomma störningar i form av missfärgat vatten, annorlunda kvalitet och tryckförändringar under tiden. Berörda områden är Persnäs, Södvik, Sandvik, Djupvik och Södra Greda med omnejd.

Vi rekommenderar att du tappar upp vatten i förväg för eget bruk och sedan ser till att alla kranar i fastigheten är stängda.

Efter utfört arbete kan det uppstå missfärgat vatten i ledningarna. För att få bort det kan du spola kallvatten i flera kranar tills missfärgningen försvinner.