2019-12-03 Vattenläcka Väsbylund

2019-12-03 kl 16:00 Dricksvattenleveransen är nu återställd till samtliga fastigheter, personal är på plats för att laga läckan. Efter avlutat arbete kan det förekomma missfärgat vatten  spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2019-12-03 kl 14:30 Dricksvattenledning avgrävd av extern entreprenör, personal på plats för att laga läckan. Vattnet kommer att stängas av under reparationsarbetet. Missfärgat vatten kan uppstå efter reparationsarbetet är klart spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.