2019-12-10 Avstängd vattenleverans vid Södra Esplanaden i Borgholm

Kl. 07:30 Saneringsarbetet pågår vid Södra Esplanaden och idag måste vattenleveransen stängas av mellan kl. 08:00-10:00 på adresserna Södra Esplanaden 16-26. Missfärgat vatten kan uppstå efter reparationsarbetet spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Borgholm Energi AB kommer under 2019-2020 att bygga ut och sanera vatten, avlopp och dagvattenledningar längs med Södra Esplanaden i Borgholm. Vi planerar att ordna med alternativa vägar för att minimera påverkan för transporter in och ut ur området. Det kommer dock att förekomma störningar i trafiken såsom tunga fordon och tillfälligtvis avstängda vägar, vi ber boende och besökare i området att respektera arbetsområdet. Djupa schakter och underhåll på ledningsnätet förekommer, det kan innebära viss störning i leveransen av dricksvatten under kortare perioder.