2019-11-26 Vattenläcka i Rosenfors

Kl. 12:30 Vattenläckan är nu lagad. Missfärgat vatten kan uppstå efter reparationsarbetet spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

Kl 10:00 Vattenläcka är upptäckt och lokaliserad i Rosenforsområdet. Arbetet med att laga läckan har påbörjats. Berörda området är Rosenfors. Under reparationsarbetet blir det driftstörningar så som dåligt tryck eller inget tryck alls. Missfärgat vatten kan uppstå under och efter reparationsarbetet, spola tills detta försvinner och undvik tvätta vittvätt under tiden.