2019-11-21 Driftstörning vatten Borgholm med närliggande områden

14:20 Underhålls arbetet är nu utfört. Det kan förekomma lokala mindre störningar i form av missfärgat vatten, spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

12:08 Utpumpning från vattenverk kommer att behövas startas om efter underhållsarbete, det kan leda till driftstörning i form av reducerat tryck och flöde under en kortare tid.