2019-11-06 Planerad avstängning av vatten

Kl. 11:00 Arbetet är nu färdigt i Mellböda och vattenleveransen är nu återställd. Det kan förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2019-11-05 Planerad avstängning av vatten

Vattnet kommer att stängas av i Mellböda under morgondagen på grund av ledningsunderhåll. Drabbade fastigheter ligger längs med Bödahamnsvägen. Vi arbetar för att få tillbaka vattenleveransen så fort som möjligt. Efter arbetet kan det förekomma missfärgat vatten. Spola tills det försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.