2019-11-03 Vattenläcka Borgholm

2019-11-03 kl 21:15 Vattenläckan är nu lagad. Missfärgat vatten kan förekomma, spola tills detta försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden

2019-11-03 kl 11:00 Vattenläckan är nu lokaliserad. Arbetet med att laga läckan har påbörjats. Berörda områden är Borgholm och Kolstad. Samband med reparationen kan det bli dåligt tryck, inget tryck alls, missfärgat vatten kan uppstå under och efter reparationsarbetet, spola tills detta försvinner och undvik tvätta vittvätt under tiden.

2019-11-03 kl 08:30 Vattenläcka upptäckt i Borgholm- Kolstad området, personal är på väg för att lokalisera läckan. Dåligt tryck och inget tryck alls kan förekomma i området.