2019-10-15 Driftstörning vattenleverans Borgholm-Köpingsvik

11:15 Tekniska felet är nu avhjälpt och normal dricksvattenleverans återupptagen. Det kan ta några minuter för trycket att utjämna sig i hela systemet.

Under det närmsta dygnet kan det förekomma lokala missfärgningar av dricksvattnet, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid.

11:00 Driftstörning som påverkar vattenleverans Borgholm-Köpingsvik har uppstått. Tekniskt fel som kommer att lösas inom kort. Det kan förekomma områden med mindre tryck och eventuellt någon med utebliven leverans.

Efter avbrottet kan det förekomma lokala missfärgningar av dricksvattnet, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid.