2019-09-23 Vattenläcka i området Törneby – Vannborga

2019-09-23 kl 13:30 Vattenläckan är lagad och vattenleveransen är återställd. Under det närmsta dygnet kan det förekomma missfärgat vatten, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2019-09-23 kl 08:30 Vattenläckan är lokaliserad till Nedra Vannborga. Arbetet med att laga läckan har påbörjats. Under reparationsarbetet kan dåligt tryck, inget tryck alls och missfärgat vatten uppstå i området. Undvik att tvätta vittvätt under tiden.

2019-09-23 kl 06:50 Vattenläcka i området Törneby – Vannborga har upptäckts. Personal är på plats för att lokalisera läckan. Under arbetet att lokalisera läckan kan det uppstå driftstörningar i dricksvattenleveransen i området såsom missfärgat vatten, dåligt tryck och inget tryck alls.