2019-08-07  Spolning av avloppsnätet i Binnerbäck och Vedborm

Denna information vänder sig till fastighetsägare i områdena Binnerbäck och Vedborm och som har sina fastigheter anslutna till det kommunala spill/avloppsnätet. Borgholm Energi planerar att spola de kommunala huvudledningarna för avloppsnätet i områdena Binnerbäck och Vedborm mellan den 12-14 augusti. Spolningarna av det kommunala huvudledningsnätet bör inte påverka spill/avloppsledningarna inne på fastigheterna, ev. kan vattenlåsen tömmas och därmed orsaka dålig lukt. När spolningsarbetet är klart kommer huvudledningsnätet att filmas. Detta som ett led för att kunna slutföra projektet med utbyggnaden av va-ledningarna som gjordes mellan åren 2013-2014.