Borgholm Energis försäljning av aktier i Bixia klar

Borgholm Energi har idag 4 december 2019 sålt samtliga Bixia-aktier till Tekniska Verken i Linköping för 10,4 miljoner kronor.

Anledningen till försäljningen är att Borgholm Energi står inför stora investeringsprojekt inom kärnverksamheterna Elnät, Fjärrvärme och Vatten och Avlopp.

– För vår del handlar det om att vi kan lägga ner mer tid på kärnverksamheterna samtidigt som vi får större möjlighet att investera. För oss är det bara fördelar och jag vill säga att det är vinn-vinn för båda parter. Med de förändringar som kommer på elmarknaden är det helt rätt tid för att lämna Bixia, säger Anders Lindholm.

– BEAB har varit delägare i Bixia i nära 20 år, och har nu valt att fokusera på sina kärnverksamheter: VA, renhållning, elnät och fjärrvärme, kommenterar styrelseordförande Staffan Larsson (C).