Borgholm Energi sänker hyreskostnaderna

Borgholm Energi har beslutat att sänka hyreskostnaderna tillfälligt. Detta efter regeringens beslut om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher.

Regeringen har beslutat om en förordning om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher under perioden 1 april till 30 juni. Det görs som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Stödet innebär att hyresvärdar som sänkt den fasta hyran för sina hyresgäster kan få stöd från staten motsvarande 50 procent av hyresnedsättningen.

Borgholm Energi har 5 st lokaler med registrerad verksamhet som sammanfaller med de NGI-koder som länsstyrelsen presenterat och som därmed kan ta del av stödet. Det är hyresvärden, Borgholm Energi, som söker kompensation via länsstyrelsen och de berörda hyresgästerna behöver inte själva ansöka om nedsättningen.

  • Borgholm Energi står med en enig styrelse bakom beslutet om de tillfälligt sänkta hyreskostnaderna. Vi vill göra det vi kan för att stötta lokala näringsidkare i kommunen och att hjälpa våra egna hyresgäster är en del i det, säger Borgholm Energis VD Markus Wertwein-Ros.