Container

Borgholm Energi tar emot grovavfall från hushållen vid återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta.

Hushåll/privatpersoner som behöver hyra container för grovavfall kontaktar privat entreprenör.

Företag

Företag eller verksamheter kan hyra container för hushållsavfall. Beställning av detta görs via vår entreprenör Suez, tfn 0485-561 560.

Tänk på att container för hushållsavfall INTE får innehålla farligt avfall, byggavfall eller grovavfall!

För information om taxor och fakturering, kontakta vår kundtjänst.