Sophämtning

sophämtning

I Borgholms kommun töms sopkärlen var 14:e dag året runt av vår entreprenör Suez. Vi har vikttaxa, vilket innebär att ju bättre du är på att sortera dina sopor, desto lägre blir din avgift. Det finns olika abonnemang att välja på, beroende på vilka behov och avfallsmängder du har. Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att hitta det bästa abonnemanget för just dig!

Extra tjänster

Mot avgift kan du beställa:

  • Hämtning av sopkärlet från en annan plats på tomten än den anvisade.
  • Extra tömning av sopkärlet. Denna tjänst är främst avsedd för till exempel fritidshus vintertid. Tömning görs i första hand i samband med ordinarie tömning i närliggande område. Som extra tömning räknas också sopsäck bredvid sopkärl.
  • Hämtning av grovavfall. Hämtning sker inom 10 arbetsdagar från dagen då beställningen mottagits. Vid beställning ska mängd och typ av avfall uppges.

Beställning av extra tjänster görs hos Suez, tfn 0485-561 560.

Information om extra säck hushållsavfall

Vi vill uppmärksamma våra kunder på avgiften för extra säckar vid hämtning av hushållsavfall. En extra sopsäck med hushållsavfall får placeras på eller bredvid sopkärlet. Säcken skall placeras i första hand ovanpå sopkärlets lock och får
rymma max 125 liter.

Stora mängder extra säckar är ett arbetsmiljöproblem för hämtpersonalen. Därför faktureras extra säckar med styckpris från den 1 januari 2017. Om antalet extrasäckar bredvid sopkärlet är fler än en (vilket tillåts vid enstaka tillfälle), debiteras 62 kr per säck samt den viktbaserade avgiften (3,77 kr/kg för kärl och 2,21 kr/kg för container). Tänk på att möjligheten att lämna extra säck är avsedd för enstaka tillfällen.

Kontakta vår kundtjänst om du vill ha hjälp med att se över ditt abonnemang.

Att tänka på vid tömning

vid hämtning

Kontakt vid frågor

Vid frågor om abonnemang, avgifter och fakturor kontaktar du Borgholm Energis Kundservice.
Vid frågor om tömning kontaktar du Suez, tfn 0485-561 560.

Filer & dokument