Sophämtning

sophämtning

I Borgholms kommun töms sopkärlen var 14:e dag året runt av vår entreprenör Suez. Vi har vikttaxa, vilket innebär att ju bättre du är på att sortera dina sopor, desto lägre blir din avgift. Det finns olika abonnemang att välja på, beroende på vilka behov och avfallsmängder du har. Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp att hitta det bästa abonnemanget för just dig!

Extra tjänster

Mot avgift kan du beställa:

  • Hämtning av sopkärlet från en annan plats på tomten än den anvisade.
  • Extra tömning av sopkärlet. Denna tjänst är främst avsedd för till exempel fritidshus vintertid. Tömning görs i första hand i samband med ordinarie tömning i närliggande område. Som extra tömning räknas också sopsäck bredvid sopkärl.
  • Hämtning av grovavfall. Hämtning sker inom 10 arbetsdagar från dagen då beställningen mottagits. Vid beställning ska mängd och typ av avfall uppges.

Beställning av extra tjänster görs hos Suez, tfn 0485-561 560.

Information om extra säck hushållsavfall

Vi vill uppmärksamma våra kunder på avgiften för extra säckar vid hämtning av hushållsavfall. En extra sopsäck med hushållsavfall får placeras på eller bredvid sopkärlet. Säcken skall placeras i första hand ovanpå sopkärlets lock och får
rymma max 125 liter.

Stora mängder extra säckar är ett arbetsmiljöproblem för hämtpersonalen. Därför faktureras extra säckar med styckpris. Om antalet extra säckar bredvid sopkärlet är fler än en (vilket tillåts vid enstaka tillfälle), debiteras en avgift per säck samt den viktbaserade avgiften. Tänk på att möjligheten att lämna extra säck är avsedd för enstaka tillfällen.

Kontakta vår kundtjänst om du vill ha hjälp med att se över ditt abonnemang.

Att tänka på vid tömning

vid hämtning

Uppehåll i hämtning

För dig som inte tycker att du har någon användning alls av ditt sopkärl, finns möjligheten att söka dispens hos kommunens miljöenhet enligt gällande taxa. Om du blir beviljad uppehåll i hämtning, betalar du fortfarande den del av årsavgiften som avser grundavgift, men hämtningsavgiften debiteras inte. Blir du beviljad befrielse från skyldigheten att lämna hushållsavfall till kommunen debiteras du varken grund- eller hämtningsavgift. Läs mer om detta i renhållningsföreskrifterna.

Gemensamt sopkärl

Från och med 2020 kan du dela sopkärl med dina grannar. Ansökan görs till oss skriftligen. Uppfyller ni villkoren för delat sopkärl kommer varje fastighetsägare att debiteras en fast avgift. Du kan läsa mer om villkoren för gemensamt sopkärl i renhållningsföreskrifterna.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om abonnemang, avgifter och fakturor kontaktar du vår kundtjänst.
Vid frågor om tömning kontaktar du Suez, tfn 0485-561 560.