Avisering slamtömning och sophämtning

Vi erbjuder tjänster för avisering av slamtömning och sophämtning. Anmälan görs via formuläret nedan.

  • Du registrerar och uppdaterar själv ditt mobiltelefonnummer/e-postadress. Uppdatering av dessa kontaktuppgifter görs till vår kundtjänst.
  • Endast ett mobiltelefonnummer/e-postadress kan läggas in per kund. Har du tidigare angett ett mobiltelefonnummer/e-postadress kommer detta att ersättas av det du nu lämnar.
  • För dig som har två eller flera enskilda avloppsanläggningar eller sopabonnemang innebär anmälan att du får separata meddelanden för alla dina avloppsanläggningar eller sopabonnemang.

Anmälan innebär även att vi kan komma att skicka ut information som gäller akuta driftstörningar som påverkar slamtömning eller sophämtning. 

Slamtömning

Vi erbjuder kostnadsfri SMS-tjänst till dig som har en enskild avloppsanläggning. Tjänsten innebär att du får följande meddelanden till din mobiltelefon:

  • Vilken vecka din schemalagda slamtömning kommer att ske
  • Tömningsbekräftelse när anläggningen är tömd
  • Bokningsbekräftelse på beställd tömning

SMS-meddelanden ersätter avisering via brev. 

Sophämtning

Vi erbjuder kostnadsfri e-posttjänst till dig som har ett sopabonnemang. Tjänsten innebär att du får följande meddelanden till din e-post:

  • Påminnelse om hämtningsdag
  • Bokningsbekräftelse på beställd tömning
  • Tömningsbekräftelse när behållaren är tömd

Avregistrering

För att avregistrera dig från SMS- eller e-posttjänsten kontaktar du vår kundtjänst.

 

Anmälan avisering

Sophämtning aviseras via e-post
Slamtömning aviseras via SMS

Fyll i vilken tjänst du önskar få avisering för.

SlamtömningSophämtning