Avgifter för tömning av slamavskiljare, slutna tankar och fettavskiljare

Till 2020 har en del allmänna höjningar gjorts i taxan, för att få kostnadstäckning, bättre miljöstyrning samt bättre arbetsmiljö för vissa tjänster. Några andra ändringar har också gjorts i taxan:

  • För dig som har två anläggningar på fastigheten, är det en fördel att tömma dessa vid samma tillfälle. Då får du en fast summa i rabatt. Tömning beställs hos Suez. Syftet med rabatten är att minska antalet transporter.
  • För större anläggningar (3,1–6 m³) finns det nu en specifik tömningsavgift. Anläggningar som är ännu större betalar en avgift för varje kubikmeter utöver 6 m³, och priset per extra kubikmeter är nu detsamma oavsett hur mycket som töms.
  • Avgifterna för slangdragning har höjts. Detta görs för att främja bra hämtställen, så att chaufförerna ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt.

Var noga med vad som spolas ner i toaletten! Om det finns ovidkommande föremål (exempelvis bindor och tops) i brunnen tas en avgift ut, eftersom sådana föremål ställer till problem i reningsverket. Om det har spolats ner något som orsakar stopp i slamtömningsbilen, tas också en avgift ut.

Krävs det en anslutningskoppling/adapter för att din slutna tank ska kunna tömmas? I så fall är det du som fastighetsägaren som är ansvarig för att en sådan finns tillgänglig vid tömning. Om den saknas, tas en avgift ut. Likadant finns det en avgift för extra arbete vid tömning, såsom framgrävning av brunnen.

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från den 1 januari 2020. Det fullständiga taxedokumentet finns att ladda ner längst ner på sidan.

Om du har frågor kring hur den nya taxan påverkar dig och dina abonnemang, är du alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice.

Tömning av slamavskiljningsanläggningar och minireningsverk

Obligatorisk schemalagd slamtömning sker en gång per år.

Avgift för deltömning av slamavskiljningsanläggning/minireningsverk på 0–3 och 3,1–6 m³, per tömning. Volym utöver 6 m³ debiteras per m³, se tilläggsavgifter nedan.

Storlek på
anläggning (m³)
Ordinarie
schemalagd
Inom 5 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad)
Inom 3 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad)
Akut tömning
(inom 8 timmar)
0–3 735 kr 899 kr 1399 kr 3210 kr
3,1–6 995 kr 1169 kr 1659 kr 3470 kr

Om din anläggning har något fel, ska besiktigas eller avslutas kan du beställa heltömning. Heltömning debiteras enligt prislista för sluten tank, se nedan.

Tömning av sluten avloppstank

Tömning sker inom fem alternativt tre arbetsdagar efter beställningsdagen (beställningsdagen oräknad).

Avgift för sluten avloppstank på 0–3 och 3,1–6 m³, per tömning. Volym utöver 6 m³ debiteras per m³, se tilläggsavgifter nedan.

Storlek på
anläggning (m³)
Inom 5 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad)
Inom 3 arbetsdagar
(beställningsdagen oräknad)
Akut tömning
(inom 8 timmar)
0–3 954 kr 1454 kr 3260 kr
3,1–6 1220 kr 1700 kr 3520 kr

Tömning av fettavskiljare

Schemalagd tömning. Avgifterna avser fettavskiljare på 0–3 och 3,1–6 m³, per tömning. Volym utöver 6 m³ debiteras per m³, se tilläggsavgifter nedan.

Storlek på
fettavskiljare (m³)
Ordinarie,
schemalagd
Inom 5
arbetsdagar
0–3 1 300 kr 2 277 kr
3,1–6 1 560 kr 2 537 kr

 

Beställd tömning utförs inom fem arbetsdagar efter beställningsdagen (beställningsdagen oräknad).

Tilläggsavgifter

För närmare information om vad de olika tjänsterna innebär, se taxedokumentet längst ner på sidan.

Tjänst Tilläggsavgift
Extravolym över 6 m³ 210 kr / m³
Extraarbete 420 kr / åtgärd och gång
Saknad anslutningskoppling sluten tank 150 kr
Extra slangdragning:
     20–9 meter 150 kr
     30–39 meter 300 kr
     40–49 meter 450 kr
     50–59 meter 600 kr
     60–100 meter 1 000 kr
 Specialfordon 1 500 kr
 Bomkörning 370 kr / gång