Avgifter & taxor latrinhämtning

Avgiften för latrinhämtning är uppdelad i en grundavgift och en hämtningsavgift per kärl.

Extra avgift kan faktureras för felsortering om kärl innehåller saker som inte ska vara där, till exempel plastsäckar eller sprayburkar.

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2020. Hela avfallstaxan finns att hämta längst ner på sidan.

Grundavgift
hämtning året runt 
Grundavgift hämtningsperiod
vecka 16-41 
Hämtningsavgift
9 000 kr 6 000 kr 500 kr per kärl

Vid extra hämtning inom tre arbetsdagar (beställningsdagen oräknad) debiteras 800 kr per kärl.

Avgift för gångavstånd har en ny uppdelning från och med 1 januari 2020.

Vill du ansöka om latrinkompostering? En sådan ansökan hanteras av Borgholms kommun. Klicka här för mer information.