Avgifter & taxor latrinhämtning

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2018. Hela renhållningstaxan finns att hämta längst ner på sidan.

Helår (26 kärl) 21 378 kr
Sommarperioden (13 kärl) 12 492 kr

Helår

Maximalt 26 kärl ingår. Från och med kärl nr 27 debiteras extra hämtning.

Sommarperioden

Maximalt 13 kärl ingår. Från och med kärl nr 14 debiteras extra hämtning. Extra hämtning debiteras alltid vid beställning utanför sommarperioden (vecka 16-41), oavsett hur många kärl kunden utnyttjat och fått hämtat under sommarperioden.

Vid extra hämtning debiteras avgift per kärl:
Extra hämtning i samband med ordinarie tur 611 kr/kärl
Extra hämtning inom tre arbetsdagar 871 kr/kärl
Extra kärl utöver de som ingår i abonnemanget 611 kr/kärl