Avgifter & taxor latrinhämtning

Inför 2019 delas avgiften upp i en grundavgift och en hämtningsavgift per kärl för att sänka avgiften lite för kunder med få latrinkärl.

Extra avgift kan faktureras för felsortering om kärl innehåller saker som inte ska vara där, till exempel plastsäckar eller sprayburkar.

Alla avgifter är inklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2019. Hela avfallstaxan finns att hämta längst ner på sidan.

Grundavgift
hämtning året runt 
Grundavgift hämtningsperiod
vecka 16-41 
Hämtningsavgift
9 000 kr 6 000 kr 500 kr per kärl

Vid extra hämtning inom tre arbetsdagar, beställningsdagen oräknad, debiteras 800 kr per kärl.