Latrin

latrin

Latrinhämtning sker varannan vecka.
Under veckoperioden 16-41 sker latrinhämtning i udda veckor på tisdagar och onsdagar. Ingen hämtning sker i jämna veckor.
Vill du veta vilken dag hämtning sker vid din fastighet, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

Extra hämtning av latrin kan beställas mot en extra avgift per kärl. Beställning görs hos Suez, tfn 0485-561 560.

Vill du börja med latrinkompostering eller installera en förbränningstoalett? För det krävs en ansökan till Borgholms kommun. Ansökningsblankett och närmare information finns på Borgholms kommuns hemsida.