Latrin

latrin

Latrinhämtning sker varannan vecka.
Under veckoperioden 16-40 sker latrinhämtning i jämna veckor på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Ingen hämtning sker i udda veckor.
Vill du veta vilken dag hämtning sker vid din fastighet, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst.

I sommarhalvårets abonnemang ingår 13 behållare. Om fler behållare än de som ingår i abonnemanget används, debiteras dessa som extra hämtning.

Extra hämtning av latrin kan beställas mot en extra avgift per kärl. Beställning görs hos Suez, tfn 0485-561 560.