Farligt avfall, elavfall

Att lämna allt farligt avfall vid Böda eller Kalleguta återvinningscentral är viktigast när det gäller ditt avfall!  Skriv på förpackningen vad den innehåller, om avfallet inte har originalförpackning. Då kan de som tar hand om avfallet arbeta säkert. Du får hjälp att sortera ditt farliga avfall rätt vid återvinningscentralen, bara du inte har blandat ihop det!

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för djur, natur och människor. De farliga ämnena kan finnas i väldigt små mängder i olika produkter, men sammantaget göra stor skada om de hamnar fel. Det är därför viktigt att allt farligt avfall lämnas på rätt plats.

Kemiska produkter

Många kemiska produkter räknas som farligt avfall. Det gäller produkter som till exempel är frätande, hälsoskadliga, giftiga, brandfarliga, miljöfarliga eller explosiva. Även prylar kan vara farligt avfall, bland annat prylar som innehåller kvicksilver, bly eller kadmium.

Förpackningar som innehåller gas

Förpackningar som innehåller gas, t ex sprayflaskor är farligt avfall på grund av explosionsrisken. Förpackningar som är helt tömda på gas och annat innehåll lämnas till förpackningsinsamlingen. Gastuber, gasflaskor och brandsläckare ska i första hand lämnas till återförsäljare.

Elavfall

Produkter med sladd eller batteri kallas elavfall och är också en sorts farligt avfall, även om batterierna är borttagna. Leksaker och prylar med ljud/ljus har ofta inbyggda batterier och ska sorteras som elavfall! Andra exempel på elavfall är ljuskällor, mobiltelefoner, datorer, tv-apparater, elverktyg, klockor, eldrivna spel, kameror, hushållsapparater.

Batterier

Batterier är farligt avfall. Småbatterier kan lämnas i batteriholkarna vid återvinningsstationerna. Inbyggda batterier kan du lämna kvar där de sitter och lämna hela produkten som elavfall.

Viktiga länkar