Avgifter & taxor återvinningscentraler

Hushåll och privatpersoner lämnar sorterat hushållsavfall utan avgift vid återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta.

Avgifter för företag och verksamheter

Från och med 1 januari 2019 gäller följande priser för mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler.

Avfall Avgift (exkl. moms) Avgift (inkl. moms)
Sorterat brännbart avfall 310 kr/m3 387,50 kr/m3
Sorterat ej brännbart avfall 336 kr/m3 420 kr/m3
Gips 496 kr/m3 620 kr/m3
Tryckimpregnerat/kretosbehandlat trä 1056 kr/m3 1320 kr/m3
Flisbart virke och ris 196 kr/m3 245 kr/m3
Komposterbart trädgårdsavfall 76 kr/m3 95 kr/m3
Färg 16,80 kr/kg 21 kr/kg
Spillolja (max 25 kg/gång) 2 kr/kg 2,50 kr/kg
Oljefilter 16 kr/kg 20 kr/kg
Glykolrester 18 kr/kg 22,50 kr/kg
Fotokemikalier 17,60 kr/kg 22 kr/kg
Bekämpningsmedel 40 kr/kg 50 kr/kg
Alkaliskt avfall 18 kr/kg 22,50 kr/kg
Småkemikalier 72 kr/kg 90 kr/kg

 

Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, större mängder material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte. För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.