Avgifter & taxor återvinningscentraler

Hushåll och privatpersoner lämnar sorterat hushållsavfall utan avgift vid återvinningscentralerna i Böda och Kalleguta.

Avgifter för företag och verksamheter

Pristabell: 2019

Från och med 1 januari 2019 gäller följande priser för mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler.

Avfall Avgift (excl. moms)   Avgift (inkl. moms)  
Sorterat brännbart avfall 310 kr/m3 387,50 kr/m3
Sorterat ej brännbart avfall 336 kr/m3 420 kr/m3
Gips 496 kr/m3 620 kr/m3
Tryckimpregnerat/kretosbehandlat trä 1 056 kr/m3 1 320 kr/m3
Flisbart virke och ris 196 kr/m3 245 kr/m3
Komposterbart trädgårdsavfall 76 kr/m3 95 kr/m3
Färg 16,80 kr/kg 21 kr/kg
Spillolja (max 25 kg/gång) 2 kr/kg 2,50 kr/kg
Oljefilter 16 kr/kg 20 kr/kg
Glykolrester 18 kr/kg 22,50 kr/kg
Fotokemikalier 17,60 kr/kg 22 kr/kg
Bekämpningsmedel 40 kr/kg 50 kr/kg
Alkaliskt avfall 18 kr/kg 22,50 kr/kg
Småkemikalier 72 kr/kg 90 kr/kg

Pristabell: 2020

Från och med 1 januari 2020 gäller följande priser för mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler.

Avfall Avgift (excl. moms)   Avgift (inkl. moms)  
Sorterat brännbart avfall 330 kr/m3 412,50 kr/m3
Sorterat ej brännbart avfall 384 kr/m3 480 kr/m3
Gips 530 kr/m3 662,50 kr/m3
Tryckimpregnerat/kretosbehandlat trä 1 080 kr/m3 1 350 kr/m3
Flisbart virke och ris 204 kr/m3 255 kr/m3
Komposterbart trädgårdsavfall 80 kr/m3 100 kr/m3
Färg 17,60 kr/kg 22 kr/kg
Spillolja (max 25 kg/gång) 2 kr/kg 2,50 kr/kg
Oljefilter 16,80 kr/kg 21 kr/kg
Glykolrester 18,40 kr/kg 23 kr/kg
Fotokemikalier 18 kr/kg 22,50 kr/kg
Bekämpningsmedel 42 kr/kg 52,50 kr/kg
Alkaliskt avfall 19,20 kr/kg 24 kr/kg
Småkemikalier 74 kr/kg 92,50 kr/kg

Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, större mängder material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte. För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.