Återvinningscentraler

Covid-19 coronavirus – viktig information

Vi har från och med 13 mars 2020 infört restriktioner på våra bemannade återvinningscentraler som innebär att vår personal inte kommer hantera (ta i, bära eller lyfta) besökande kunders avfall. Detta för att minska risken att vår personal blir utsatt för eventuell smitta.

Tack för visad hänsyn.


Om du behöver slänga grovavfall, farligt avfall eller elavfall är du välkommen till någon av våra bemannade återvinningscentraler. Återvinningscentralerna är i första hand till för hushållen i Borgholms kommun. Mot särskild avgift kan företag och organisationer (även ideella) lämna avfall vid återvinningscentralerna.

Vi hjälper gärna till och berättar om vad som ska sorteras var, men i övrigt gäller självbetjäning på våra återvinningscentraler – tänk därför på att ta med bärhjälp om du ska lämna tunga föremål.

Tänk på att på återvinningscentralerna rör sig bilar och tunga fordon som lastbilar och lastmaskiner. Var rädd om barnen – vuxna besökare ansvarar för medföljande barn inom återvinningscentralens område. Av omsorg av våra besökare är det förbjudet att åka på släpkärran inom återvinningscentralens område.

Öppettider återvinningscentraler

Kalleguta återvinningscentral
Måndag Stängt
Tisdag 10.00 – 18.00
Onsdag 09.00 – 16.00
Torsdag 10.00 – 18.00
Fredag 09.00 – 15.00
Lördag 09.00 – 16.00
Söndag Stängt

Helgdagar stängt. Midsommar-, Jul- och Nyårsafton stängt.

Böda återvinningscentral
Måndag Stängt
Tisdag Stängt
Onsdag Stängt
Torsdag 09.00 – 18.00
Fredag 09.00 – 16.00
Lördag Första helgfria lördagen varje månad 9.00 – 12.00
1 juni – 31 augusti öppet varje lördag 9.00 – 12.00
Söndag Stängt

Helgdagar stängt. Midsommar-, Jul- och Nyårsafton stängt.

 

Hitta till våra återvinningscentraler

kalleguta återvinningscentral:

Från den västra landsvägen
Tag av österut i Köpingsvik, mot Löt. Följ huvudleden (vägen med mittmarkering) ca 4,5 km. Efter Kalleguta är det skyltat återvinningscentral.

Från den östra landsvägen
Tag av västerut i Laxeby, mot Borgholm/Köpingsvik/Kalleguta. Efter cirka två km är det skyltat återvinningscentral.

Tel: 0485-883 06

bÖDA ÅTERVINNINGSCENTRAL:

Återvinningscentralen ligger i Mellböda, österut från väg 136. Från väg 136 i Mellböda är det skyltat återvinningscentral.

Tel: 0485-883 08

Vad får jag lämna vid återvinningscentralerna?

Hushållen får lämna följande avfallssorter:

Farligt avfall, t. ex. olja, färg, bekämpningsmedel, små batterier, bilbatterier. Gastuber, gasflaskor och brandsläckare ska i första hand lämnas till återförsäljare av dessa.
Elavfall och vitvaror, t. ex. kyl, frys, spis, dator, lysrör.
Trädgårdsavfall, delas upp i komposterbart och flisbart. (Invasiva växter ska hanteras separat – läs mer längre ner på sidan).
Trä, t. ex. trämöbler och brädor.
Tryckimpregnerat trä.
Metallskrot.
Brännbart avfall, t. ex. plastmöbler, mattor, filtar.
Ej brännbart avfall till deponi, t. ex. möbler med metallfjädrar, spegelglas, fönsterglas och gullfiber.
Rent hårt material som keramik, hålsten, kakel, porslin och tegel.
Gips.
Wellpapp.
Förpackningar.
Tidningar.

Asbest, mindre mängder, mottages på Kalleguta ÅVC. Anvisning kring tillåten avfallsmängd och regler kring avlämnande finns här. Packa asbest i dubbla lager kraftig plast och förslut med silvertejp eller motsvarande.

Tänk på att sortera avfallet innan du åker till återvinningscentralen. Då blir det mycket lättare att lämna det!

Låt batterierna sitta kvar i verktyg, datorer och liknande och lämna som elavfall.

Flisbart material

På Kalleguta återvinningscentral delas det flisbara materialet i två högar; flisbart trädgårdsavfall (exempelvis ris, kvistar och grenar) och flisbart träavfall (exempelvis trämöbler, brädor och spånskivor). Observera att det här bara gäller på Kalleguta återvinningscentral. På Böda återvinningscentral läggs allt flisbart material i samma hög av utrymmesskäl.

Invasiva växter

Mindre mängder invasiva växter går bra att lägga i dubbla plastpåsar som försluts med dubbelknut, och som sedan läggs i ditt sopkärl.

Det går också bra att lämna invasiva växter på återvinningscentralerna. Då ska växtavfallet vara väl förpackat och lämnas i containern för brännbart avfall. Förpackningen ska enbart innehålla de invasiva växterna, så att de inte blandas med annat avfall.

Det är viktigt att växtavfallet INTE komposteras, varken i den egna komposten hemma, eller på återvinningscentralen, då fröer och växtdelar riskerar att spridas i naturen.

Läs gärna mer om invasiva växter och hur de ska hanteras på Naturvårdsverkets hemsida.

Följande avfall tas inte emot:

Stora mängder avfall från rivning eller ombyggnad. Stora mängder rivnings- eller ombyggnadsavfall räknas inte som hushållsavfall. Återvinningscentralerna är till för hushållens avfall, men rivnings-eller ombyggnadsavfall kan oftast lämnas på återvinningscentralerna enligt den prislista som finns för företagsavfall. Ring först till återvinningscentralen för att ta reda på om de har kapacitet att ta emot avfallet. Vid stora mängder hänvisar vi till att organisera hämtning av någon avfallsentreprenör som kör avfallet till en större avfallsanläggning, t.ex Moskogen i Kalmar.

Bildäck. Dessa ska lämnas där du köper nya däck. Däcken som lämnas in ska vara demonterade från fälgen. Sitter däcken kvar på fälgen har verkstaden rätt att ta en mindre avgift för att demontera dem. Verkstaden kan oftast bara ta emot en mindre mängd däck. Gäller det större mängder eller stora däck, t ex traktordäck, kontaktar du Svensk Däckåtervinning för att få besked om hur du ska göra: Svensk Däckåtervinning AB, tfn 08-50 60 10 55, e-post: info@sdab.se. Gummiverkstäder omfattas av Förordningen om producentansvar, och är därmed skyldiga att ta emot uttjänta däck, även om några nya däck inte köps.

Tändhattar, dynamit, fyrverkerier, skott, krut, smällare, raketer och liknande. Det ska lämnas till Polisen.

Tryckkärl är till exempel brandsläckare, gas- och gasolflaskor, kolsyrebehållare och liknande. Kontakta återförsäljare. Många återförsäljare erbjuder utbytessystem och påfyllning av trycksatta kärl.

Större mängder material med asbest (till exempel eternitskivor) kan du lämna mot avgift vid KSRR:s avfallsanläggning i Moskogen, Kalmar. Kontakta KSRR:s kundservice för öppettider, tfn 020-40 43 00.

Stubbar och jord. Jord och schaktmassor lämpar sig bäst för återanvändning. Finns inte möjlighet till detta kan det lämnas på avfallsanläggningen Moskogen, Kalmar.

Asfalt lämnas på avfallsanläggningen i Moskogen, Kalmar.

Ensilageplast/lantbruksplast hänvisar vi till det insamlingssystem som erbjuds via Svensk Ensilageplast Retur AB (SvepRetur).

Begagnade saker i gott skick

Hela och rena saker, exempelvis kläder, möbler, böcker och porslin kan lämnas till secondhand-affär eller annan insamling. I Borgholms kommun finns exempelvis
– Röda Korset Mötesplats Kupan i Löttorp och Borgholm. Vänligen ring först och hör efter att det finns plats att ta emot sakerna: Borgholm 0485-126 23, Löttorp 0485-208 18.
– RIA Second Hand i Borgholm – ring 0485-878 48 om du vill skänka något (måndag 0485-102 47).

Vad gäller för företag?

Kommunen ansvarar genom Borgholm Energi för insamling och omhändertagande av avfall som är jämförligt med hushållsavfall från företag och verksamheter i kommunen. Verksamheter är till exempel kommunala verksamheter, myndigheter, organisationer och föreningar. Vi erbjuder även mottagning av annat avfall, så kallat verksamhetsavfall, vid våra återvinningscentraler i Kalleguta och Böda.

För mottagning av verksamhetsavfall gäller följande:

För att få lämna verksamhetsavfall vid våra återvinningscentraler ska man vara företagskund. Anmälan för att bli företagskund görs via vår kundservice eller hos vår personal på återvinningscentralerna. Våra företagskunder erhåller faktura på lämnat avfall, vilket också blir ett underlag i företagarens/verksamhetens miljöredovisning.

Företagskunder betalar mängdavgift enligt prislistaMetallskrot mottas i rimliga mängder utan mängdavgift.  Bildäck, material med asbest, stubbar, sten och jord mottas inte.

Vid stora mängder avfall krävs kontakt med återvinningscentralerna i förväg, för att säkerställa att de har kapacitet att ta emot avfallet.

Observera att avfallet måste vara sorterat enligt indelning i prislistan!

Förpackningar från företag

Information om vad som gäller för företagens förpackningar finns på Förpacknings- och tidningsinsamlingens hemsida.