Återvinning

 

 

 

 

 

 

 

Avfall som inte får slängas i den vanliga soppåsen sorterar du ut och lämnar på bland annat återvinningscentraler och återvinningsstationer. Mycket av ditt avfall i hushållet kan användas till materialåtervinning – förpackningar och tidningar lämnas vid någon av återvinningsstationerna. Möbler, skrot, elavfall, kemikalier, trädgårdsavfall med mera lämnas på någon av våra bemannade återvinningscentraler.