Återvinning

återvinning

Mycket av ditt avfall i hushållet kan användas till materialåtervinning, om du sorterar ut det och lämnar det på återvinningsstationerna och återvinningscentralerna. Förpackningar och tidningar lämnas vid någon av återvinningsstationerna. Möbler, skrot, elavfall, kemikalier, trädgårdsavfall med mera lämnas vid återvinningscentralerna.