Återvinning och avfall

Verksamheten återvinning och avfall omfattar hämtning av hushållsavfall, latrin och slam, samt att ta emot grovavfall och farligt avfall på de två återvinningscentralerna som finns i Kalleguta och Böda.

Borgholm Energi ansvarar på uppdrag av Borgholms kommun för att samla in och hantera avfallet. Verksamheten finansieras genom de taxor och avgifter som beslutas av kommunfullmäktige.