Öppettider & ändrad sophämtning under jul, nyår och trettonhelgen

Öppettider under jul, nyår och trettonhelgen

Kundtjänst Onsdag 27 dec - fredag 29 dec Ordinarie öppettider Tisdag 2 jan - torsdag 4 jan Ordinarie öppettider Fredag 5 jan ...

Läs mer >>

Förändringar i taxor & avgifter från och med 2018-01-01

Avfall Taxan för hushållsavfall är oförändrad 2018. Avgifter som berör latrinhämtning höjs med 20 % för att motivera till annat alternativ. Elnät Avgiften höjs i...

Läs mer >>

Fakturainformation

På grund av ett systemfel mellan det system som sitter i sopbilarna och vårt kundsystem därifrån all fakturering sköts, har vissa vikter och avgifter gällande hushållsavfall under 2017 inte kommit med...

Läs mer >>

19 november – FN:s internationella världstoalettdag

- Nödsituationer kräver ibland att vi fultorkar oss med annat än toalettpapper. Släng då våtservetter, hushållspapper och annat skräp i papperskorgen istället för att fulspola ner det i toaletten. Då ...

Läs mer >>

Uppdatering matavfallsinsamling

Här följer en lägesuppdatering gällande matavfallsinsamlingen i Borgholms kommun. Det har nu gjorts två testkörningar av avfallet från Borgholms kommun hos Tekniska verken i Linköping, en tredje oc...

Läs mer >>

Matavfallsinsamling i Borgholms kommun

Efter reportaget i Ölandsbladet den 3 oktober 2017 besvarar vi här eventuella frågor som uppkommer hos våra invånare. Det hushållsavfall som samlas in från våra invånare i kommunen har sedan 2015, ...

Läs mer >>

Information gällande Byxelkrok och Byrum

Borgholm Energi har tagit emot synpunkter från allmänheten gällande nedskräpning av bland annat Byxelkroks- och Byrums strand. Dessa synpunkter har vi tagit på stort allvar. Borgholm Energi kommer som...

Läs mer >>

Vi söker VA-projektör/ingenjör

Vi söker en VA-Projektör/ingenjör som kan hjälpa oss att anta framtidens utmaningar. Personen vi söker kommer ingå i ett mycket kompetent team av...

Läs mer >>

Upphandling – byte trapp-partier lägenheter markbostäder

Vi upphandlar byte av trapp-partier på våra markbostäder i Löttorp, fastigheterna Högby 2:8 och Högby 2:21 för genomförande till hösten 2017. Vi välkomnar alla intresserade leverantörer att lämna anbu...

Läs mer >>

Information gällande regler för uttag av vatten ur sjöar och vattendrag

Med anledning av de låga vattenflöden som just nu råder i stora delar av Kalmar län har Länsstyrelsen i Kalmar sammanställt information om regler för uttag av vatten ur sjöar och vattendrag – Läs mer >>