Förändringar i taxorna från och med 2017-01-01

Avfall

  • Fasta och rörliga avgifter höjs med 2 %.
  • Samtliga avgifter som berör latrinhämtning höjs med 20 %, för att motivera kunderna att välja ett alternativ till latrin...

    Läs mer >>

Ändrad sophämtning under jul 2016 och trettonhelgen 2017

Ändrad sophämtning under jul 2016 och trettonhelgen 2017

  • Alla med sophämtning jämn vecka (v 52) ska ställa ut sopkärlet tisdag 27 december och låta det stå ute tills det tömt. Läs mer >>

Öppettider under trettonhelgen 2017

Kundtjänst

Kalleguta Återvinningscentral

3-5          jan       öppet som vanligt 6             jan       stängt 7             jan       öppet som vanligt

Böda Återvinning...

Läs mer >>


Ny upphandling för utförandeentreprenad

Borgholm Energi upphandlar leverantör för nybyggnation av överföringsledning av vatten och avlopp mellan Sandvik och Hjälmstad. Projektet är ett steg i att förbättra vattenförsörjningen i Borgholms Ko...

Läs mer >>

Samråd om Vattenuttag ur Strömmen

Borgholm Energi kommer att ha ett samråd om Vattenuttag ur Strömmen den 23 nov 2016 på Klockaregården Högsrum klockan 19:00. Varmt välkomna!...

Läs mer >>

Följ bygget av avsaltningsverket i Sandvik i bilder

Till sommaren 2017 beräknas det nya avsaltningsverket i Sandvik stå färdigt. Det här är något vi tycker är jättespännande och hoppas att ni också vill följa utvecklingen! Här på hemsidan kommer vi att...

Läs mer >>

Bevattningsförbudet är förlängt t o m 31 oktober 2016

2016-09-01 Beslut är fattat att bevattningsförbudet i år är förlängt till den 31 oktober på grund av den rådande vattensituationen. Läs mer >>


SGU kommer att utföra helikopterburna mätningar på Öland under augusti och september månad 2016

Arbetet gick snabbare än väntat och georadarflygningarna är nu avslutade. Datan kommer nu att bearbetas och analyseras. SGU uppskattar att de under våren 2017 kan ge indikationer på var kommunerna kan...

Läs mer >>

Avsaltningsverk blir verklighet

Igår godkände kommunfullmäktige i Borgholms kommun förslaget om att uppföra ett avsaltningsverk i Sandvik. Investeringen möjliggörs genom att borgensutrymmet för Borgholm Energi har utökats med 84,5 m...

Läs mer >>

Informationskampanjen VATTENSMART! är nu lanserad

Under dagen har kampanjen Vattensmart lanserats på Facebook. Bakom sommarkampanjen står Mörbylånga och Torsås kommuner, Kalmar Vatten, Borgholm Energi, Länsstyrelsen i Kalmar län och Regionförbundet i...

Läs mer >>