Vi söker VA-projektör/ingenjör

Vi söker en VA-Projektör/ingenjör som kan hjälpa oss att anta framtidens utmaningar. Personen vi söker kommer ingå i ett mycket kompetent team av medarbetare och entreprenörer som underhåller vårt VA-ledningsnät. 

Som VA-Projektör/ingenjör kommer du arbeta med att:
– Planera/projektera och genomföra entreprenadarbeten, både renovering och nybyggnad
– Planera och projektera för nyanslutningar och kontakter med abonnenter
– Vara kontaktperson för konsulter i våra projekteringar.
– Planera strategisk utbyggnad och förnyelse av VA-ledningsnätet
– Fakturahantering, inköp och delaktighet i budgetarbete
– Vara del av kontaktnätet för RAM-entreprenörer

Beredskap kan ingå i tjänsten, med inställelsetid på max 1 timma. Du kommer att vara placerad i Borgholm, men arbetet innebär en hel del resor inom kommunen.

Läs mer om tjänsten här.