Vattenbrist på Öland

Under 2015 och 2016 var nederbörden extremt låg vilket medförde en akut vattenbrist på Öland. För att klara vattenförsörjningen på kort och lång sikt vidtogs en rad olika åtgärder. En vattenledning byggdes till fastlandet, vatten transporterades på lastbil, nya brunnar borrades och gamla brunnar togs åter i bruk, infiltrationsanläggningar rustades upp inför kommande nederbördsperiod. I augusti 2016 togs första spadtaget för ett nytt vattenverk i Sandvik som togs i bruk sommaren 2017.

Under slutet av 2016 kom det rikligt med nederbörd vilket påverkade vissa av våra vattentäkter positivt, dessa har i dagsläget en stabil nivå 2017.

Frågor och svar

Länsstyrelsen har sammanställt en lista över vanliga frågor med tillhörande svar. Läs Länsstyrelsens frågor och svar här.

Bevattningsförbud

Utgångsläget i kommunen är bättre än förra året, men grundvattennivåerna är inte uppe på normalnivå. Därför införs bevattningsförbud för den kommunala vattenförsörjningen under perioden 1 maj – 30 augusti.

Bevattningsförbudet innebär att det är förbjudet att använda kommunalt vatten till:

  • att vattna gräsmattor, blommor eller dylikt i trädgårdar med spridare eller slang
  • att fylla eller byta ut vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter

Pooler

För att fylla eller byta vatten i pooler som är större än 3 kubikmeter kan man via privat speditör hämta vatten vid vårt vattenverk i Löttorp eller Sandvik.

Fasadtvätt

Det är tillåtet för firmor att utföra fasadtvätt.

Här finns tips på hur du kan spara på vattnet.

Fakta

  • Borgholms kommun producerar ca 2 miljoner kubikmeter vatten per år.
  • I genomsnitt använder varje person i Sverige 160 liter vatten per dygn, det mesta till den personliga hygienen.
  • Varje minut pumpas det ut ca 12 liter vatten från duschar och kranar
  • En modern vattentoalett förbrukar ca 2-4 liter per spolning (lilla och stora spolningen). En toalett av äldre modell spolar med upp till 12 liter per gång.
  • Antal invånare i Borgholms kommun: 10 600
  • Antal gästnätter under året: ca. 2 miljoner
  • Antal hushåll i Borgholms kommun: ca 5000
  • Antal fritidshus i Borgholms kommun: ca. 6500