Vattenverk

Vi producerar 2 000 000 m³dricksvatten varje år.

I område norr används det naturliga grundvattnet som finns i vattentäkten till produktion av dricksvattnet.

I vattenverket renas vattnet från färg, COD och lite kalk med membranteknik (vattnet pressas genom en sil med väldigt små hål). Som säkerhet finns ett UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.

I område mellan används grundvatten som finns i vattentäkten till produktion av dricksvatten. Den naturliga vattentillgången räcker inte till, utan förstärks av Hornsjöns vatten som får infiltrera i området.

I vattenverket renas vattnet från järn och mangan, genom oxidering och filtrering i sandfilter.  Som säkerhet finns UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.

I område söder används grundvattnet som finns i vattentäkten till produktion av dricksvatten. Den naturliga vattentillgången räcker inte, utan förstärks genom infiltration. Infiltrationsvattnet hämtas i kanaler runt om vattentäkten.

I vattenverket renas vattnet från järn och mangan, genom oxidering och filtrering i sandfilter. I ett efterföljande steg tas kalken bort i jonbytesfilter. Som säkerhet finns UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.

På borgholmenergi.se använder vi oss av cookies för att ge dig som besökare en bättre användarupplevelse. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du detta. Läs mer om cookies.