Vattenverk

Vi producerar 2 000 000 m³dricksvatten varje år.

I område norr används det naturliga grundvattnet som finns i vattentäkten till produktion av dricksvattnet.

I vattenverket renas vattnet från färg, COD och lite kalk med membranteknik (vattnet pressas genom en sil med väldigt små hål). Som säkerhet finns ett UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.

I område mellan används grundvatten som finns i vattentäkten till produktion av dricksvatten. Den naturliga vattentillgången räcker inte till, utan förstärks av Hornsjöns vatten som får infiltrera i området.

I vattenverket renas vattnet från järn och mangan, genom oxidering och filtrering i sandfilter.  Som säkerhet finns UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.

I område söder används grundvattnet som finns i vattentäkten till produktion av dricksvatten. Den naturliga vattentillgången räcker inte, utan förstärks genom infiltration. Infiltrationsvattnet hämtas i kanaler runt om vattentäkten.

I vattenverket renas vattnet från järn och mangan, genom oxidering och filtrering i sandfilter. I ett efterföljande steg tas kalken bort i jonbytesfilter. Som säkerhet finns UV-ljus för desinfektion innan vattnet pumpas ut på ledningsnätet.