Projekt VA-taxa

 

 

 

 

 

 

Just nu pågår arbetet med att revidera befintlig taxestruktur med syftet att ta fram en ny VA-taxa enligt Svenskt Vattens Basförslag. I samband med detta kommer en inventering ske för att uppdatera underlaget som ligger till grund för debitering. Detta för att bättre möta lagkrav på rättvis och skälig fördelning av kostnaderna inom VA-kollektivet, samt mellan kollektivet och avtalskunderna.

Inventeringen kommer ske i två omgångar, först med fokus på näringsliv under hösten 2017 och därefter för privathushåll 2018. Den nya taxan kommer att börja implementeras 1/1-2018.