VA överföringsledning Sandvik – Hjälmstad

2017-06-22 Överföringensledningen är nu i drift

Vi kommer att fortsätta att besiktiga och åtgärda en del punkter från besiktningar under sommaren 2017.

2017-05-31 Omkopplingar vatten Sandvik

Under morgonen 2017-05-31, ca kl. 9:30 kommer vi att utföra vattenomkopplingar i Sandvik, under denna tid kommer en del kunder i norra delen av Sandvik att vara utan vatten under ca 1,5 timme.

Det kan förekomma missfärgat vatten under en kort tid efter omkopplingen, spola till dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid.

Under torsdagen 2017-06-01 kommer vi att vi att göra en omdirigering av vattenleveranserna i Sandvik/Södvik. Det kan förekomma lokala störningar i form av tryckförändringar, missfärgat vatten etc. Om du som kund upplever någon lokal störning så är det normalt, om det förekommer missfärgat vatten spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid. Har du bestående problem låt oss veta genom att kontakta oss på 0485-883 00 under kontorstid. All annan tid kontakta beredskapen på 0485-101 02.

 

2015-05-17

Under tisdagen den 17 maj kommer vi att göra de stora omkopplingarna på ledningsnät. Information har gått ut via UMS, om ni inte har fått meddelande följ länken och uppdatera er information för att få information om driftstörningar från Borgholm Energi AB.

Driftstörning via SMS

2017-05-08

Under de närmsta 2 veckorna kommer vi att utföra omkopplingar på ledningsnät, spolningar och funktionstester på ledningsnätet. Det kommer att vara tider med sänkt vattentryck och avbrott i vattenleveransen för en del kunder under denna tid. Det kan förekomma missfärgat vatten efter att arbetena är slutförda, spola tills dessa försvinner och undvik att tvätta vittvätt under denna tid. Återställning av schakter och vägar kommer att ske under denna perioden. Det kommer att förekomma arbetsfordon på många olika ställen under denna tid, vi ber allmänheten att respektera arbetsområdet då det är många tunga maskiner i rörelse.

2017-02-04

BEAB med upphandlad entreprenör PEAB kommer med start 2017-01-09 bygga ny överföringsledning från Sandvik till Hjälmstad. Projekttiden kommer att vara från vecka 2 till vecka 20.

Det är tre arbetslag som kommer att arbeta samtidigt.
Arbetslag 1 kommer att börja i Hjälmstad och gå norrut.
Arbetslag 2 kommer att börja vid nedfarten till Sandvik och gå söderut.
Arbetslag 3 kommer att börja i Sandvik och gå österut.

Efter hand kommer det att grävas i Sandviks nordöstra del mot reningsverket.

Under projekttiden kan det förekomma en del störningar i trafiken – alternativa vägar kommer att skyltas. Vi ber allmänheten att respektera arbetsområdet då det är många tunga maskiner i rörelse.