VA arbeten Murargötes gata

2017-10-03

Murargötes gata är nu öppen för trafik igen. Viss störning kan förekomma då vi fortfarande har återställning kvar att göra.

2017-09-20

Ledningsarbetet har nu kommit ut till Murargötes gata. Vägen är avstängd där arbetet pågår. Trafiken leds om via Solgatan följ pilarna.

2017-09-14

Grävning för vatten och avloppsanslutningar påbörjas idag. Viss störning i trafiken kommer att uppstå längre fram i projektet. Alternativ väg kommer att upprättas.