Utbyggnad avlopp norra Kolstad

2017-10-20

Vi har nu avslutat denna etappen i Norra Kolstad, det kan återstå lite återställning innan vi är helt klara.

2017-01-04

Vi har börjat schaktarbetet denna veckan igen efter juluppehållet. Vi är just nu i slutet, norra delen av Kolstad Smedgata. Framkomligheten är här begränsad. Skyltar återvändsgata är utsatta i området. Vi kommer att fortsätta grävningar i området. Nästa etapp är grävning i grönområde mellan Norrhorvagatan och Norra Landborgsgatan.

2016-11-15

Just nu är vi i korsningen Ottos gata- Kolstad Smedgata och gräver så framkomligheten här är begränsad. När vi kommer förbi korsningen och norrut på Kolstad Smedgata är denna helt avstängd för genomfart vid vår schakt de närmaste veckorna. Skyltar återvändsgata är utsatta i området.

2016-10-26

Vi påbörjar denna veckan schaktarbete på Ottos gata och sen vidare norrut på Kolstadsmedgata. Vi gräver för att ansluta kunder till spillvattennätet. Framkomligheten kommer att vara begränsad för Ottos gata tills vi kommer ut på Kolstadsmedgata.