Schaktarbete Per Lindströms väg

17-05-17 Vi inväntar godkända funktionstest, planerad återställning är under V21.

17-04-11 Vi har nu stängt den temporära infarten från Norra Infarten och öppnat den ordinarie vägen. Schakten befinner sig nu mitt för svängen i Per Lindströms väg. Det är ett arbetsområde med grävmaskiner och traktorer etc., så var uppmärksamma när ni navigerar i området.

Vecka 13 och framåt kommer det att utföras schaktarbete för flytt av spillvattenledning vid Per Lindströms väg och fram till Nyborgsgatan. Planerad byggtid är ca 5 veckor.

När vi börjar från Norra infarten kommer det finnas en alternativ infart tills den vanliga infarten kan användas igen. Återvinningsstationen kommer att behöva flyttas tillfälligt.

I slutet av projektet när vi schaktar vid Per Lindströms väg 5-7 kommer vägen vara avstängd helt. Genomfart är då inte möjlig utan de norra företagen nås från Norra Infarten och de söder om från Sandgatan alternativt Hammarvägen.